Windows Vista

Windows Vista

Windows Vista

Ang Windows Vista maoy sunod nga proyekto sa Microsoft alang sa Operating System human sa Windows XP. Bisan pa nga ginasugdan ang Windows XP isip ang labing bantog ug matagumpay nga Operating System sa Microsoft apan kini nga OS usab gisusi kaayo nga interactive OS.